You are here: Home » tin tức » Yêu cầu chia lãi gần 1.500 tỷ đồng cho đối tác Việt Nam trong liên doanh Phú Mỹ Hưng

Yêu cầu chia lãi gần 1.500 tỷ đồng cho đối tác Việt Nam trong liên doanh Phú Mỹ Hưng

(HNM) – UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định việc chia lợi nhuận đối với các trường hợp doanh nghiệp (DN) nhà nước góp vốn liên doanh thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, qua rà soát hoạt động thực tế của các tổng công ty, công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước (thuộc UBND thành phố), có một số trường hợp DN nhà nước liên doanh với DN nước ngoài, dù nhiều năm liền có lợi nhuận rất lớn nhưng không chia, ảnh hưởng đến việc nộp ngân sách nhà nước trong tình hình khó khăn hiện nay.

Để minh chứng cho điều này, UBND TP Hồ Chí Minh thông tin, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng là liên doanh giữa bên nước ngoài (Công ty Central Trading & Development Coporation) và bên Việt Nam (Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận là DN 100% vốn nhà nước), với vốn pháp định của công ty liên doanh là 60 triệu USD. Trong đó, bên Việt Nam góp 18 triệu USD (chiếm tỷ lệ 30%), bên nước ngoài góp 42 triệu USD (chiếm tỷ lệ 70%) vốn pháp định. Từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao.

Mặc dù bên Việt Nam đã nhiều lần biểu quyết yêu cầu công ty liên doanh chia lãi nhưng Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vẫn quyết định không chia lợi nhuận cho các bên góp vốn, trong đó, ước tính khoản lợi nhuận phải chia cho bên Việt Nam khoảng 1.444 tỷ đồng, ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách nhà nước từ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của các công ty 100% vốn nhà nước, đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

Comments are closed.