You are here: Home » tin tức » Xây dựng Handico trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô

Xây dựng Handico trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô

(HNM) – Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã vượt qua thử thách, khó khăn để thành công và tự tin hướng tới nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn.

“Đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, đổi mới toàn diện, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô” là chủ đề của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Handico lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Vượt thử thách, đón thành công

Handico là một trong 5 tổng công ty nhà nước lớn của Hà Nội. Giai đoạn 2011-2015, Handico đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh (SXKD) 40.218 tỷ đồng (bằng 102,34% kế hoạch), tổng doanh thu 31.109 tỷ đồng (tương đương 107,67% kế hoạch), tổng lợi nhuận đạt 2.062 tỷ đồng (114,56% kế hoạch). Đây là cơ sở để Tổng công ty duy trì thu nhập bình quân tăng hằng năm, bảo đảm việc làm cho hơn 20.000 cán bộ, công nhân.
 

Năng lực tài chính công ty mẹ được nâng lên rõ rệt với số vốn điều lệ đầu nhiệm kỳ 1.400 tỷ đồng đã tăng lên 1.900 tỷ đồng; vốn điều lệ của các đơn vị thành viên cũng được nâng lên thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Những con số trên cho thấy, dù gặp khó khăn, nhưng Handico vẫn khẳng định được bản lĩnh, vị trí trên thị trường, làm tốt trách nhiệm với Nhà nước (nộp ngân sách đạt 1.864 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch).

Không những vậy, Handico còn dành khoảng 40 tỷ đồng làm công tác xã hội: Ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của thành phố; triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 200 mái ấm Handico giúp đỡ các gia đình chính sách; ủng hộ xây dựng mái che hiện vật ngoài trời di tích chiến trường Điện Biên Phủ; xây dựng 2 trường mầm non tại tỉnh Điện Biên…

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, Đảng bộ Handico còn thực hiện xây dựng Đảng rất hiệu quả. Với 5 chương trình và 2 chuyên đề công tác toàn khóa, Đảng ủy Tổng công ty đã tạo bước chuyển biến mạnh trong xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong các DN; có định hướng rõ nét để Tổng công ty phát triển đồng bộ, đa ngành, đa nghề, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, nâng cao năng lực quản lý tài chính đáp ứng nhu cầu SXKD; tăng cường xây dựng thương hiệu Handico, văn hóa DN…

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 438 đảng viên mới. Handico trở thành một trong những thương hiệu mạnh trên thị trường Thủ đô và cả nước đúng như mục tiêu chương trình công tác của Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra. Đảng bộ Tổng công ty được Thành ủy Hà Nội đánh giá cao về đoàn kết nội bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Hướng tới mục tiêu cao hơn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Nguyễn Trung Sơn cho biết, mục tiêu của Đảng bộ Handico trong nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục tăng cường, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Thủ đô. Duy trì tốc độ phát triển sản xuất ổn định, bền vững; giữ vững, duy trì là một trong các tổng công ty hàng đầu của Thủ đô và cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản; quan tâm phát triển giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty”.

Handico phấn đấu tăng trưởng giá trị SXKD bình quân mỗi năm từ 10% trở lên; tổng giá trị sản lượng trong 5 năm tới đạt 58.427 tỷ đồng, xây dựng 1.000.000m2 sàn nhà ở, nộp ngân sách khoảng 2.860 tỷ đồng; lợi nhuận 2.750 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân 12-15%. Đặc biệt, trên cơ sở các chỉ tiêu này, Handico tăng thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân từ 5.700.000 đồng/người/tháng lên 7.000.000 đồng/người/tháng…

Một số chỉ tiêu của Đảng bộ Tổng công ty Handico nhiệm kỳ 2015-2020
Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2016 dự kiến đạt 9.440 tỷ đồng; đến năm 2020 dự kiến 14.012 tỷ đồng.

Diện tích sàn nhà ở xây dựng năm 2016 dự kiến 165.000m2, năm 2020 dự kiến 242.000m2. Tổng giá trị doanh thu năm 2016 là 7.315 tỷ đồng, năm 2020 là 10.711 tỷ đồng.

Nộp ngân sách năm 2016 là 468 tỷ đồng, đến năm 2020 là 686 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2016 là 400 tỷ đồng, đến năm 2020 là 585 tỷ đồng.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, Đảng bộ dự kiến thực hiện 3 khâu đột phá. Thứ nhất, xây dựng công ty mẹ – Tổng công ty vững mạnh; tăng cường quan hệ giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, giữa các đơn vị thành viên với nhau; thực hiện các dự án khu đô thị, phát triển nhà bám sát nhu cầu thị trường, tập trung tạo lập quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp…; đầu tư, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong các DN ngoài nhà nước thuộc Tổng công ty; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty. Thứ ba, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Làm việc với Đảng ủy Tổng công ty, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đã đánh giá cao những nội dung này. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Handico lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, những nội dung này sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước khi được hiện thực hóa bằng nghị quyết và những chương trình, đề án công tác…

Comments are closed.