You are here: Home » tin tức » Trong tháng 8/2015 giải quyết dứt điểm vấn đề quy hoạch Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Trong tháng 8/2015 giải quyết dứt điểm vấn đề quy hoạch Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

(HNMO) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa giao Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng: tổ chức lấy ý kiến, phân loại nguyện vọng của các hộ dân tại khu dân cư cố 4 phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; làm rõ số liệu cụ thể về hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất…làm cơ sở để đề xuất, giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch của Công viên tuổi trẻ Thủ đô.

Trong Thông báo số 236/TB-VP do Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành ngày 21/7/2015 truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP về Công viên Tuổi trẻ Thủ đô; Chủ tịch có ý kiến, báo cáo và đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Văn bản số 2560/QHKT ngày 23/6/2015 còn thiếu các số liệu cụ thể về hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả tổng hợp, phân loại nguyện vọng của các hộ dân tại khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; một số nội dung trong báo cáo chưa khớp với ý kiến của cử tri (so với bản tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIII…), do đó, UBND TP chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân và tính khả thi của dự án.
 

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc phải có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBND quận Hai Bà Trưng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thống nhất đề xuất giải quyết vấn đề quy hoạch của Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, đảm bảo tính khả thi của dự án, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (hoàn thành trong tháng 8/2015).

Về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Chủ tịch TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và chịu trách nhiệm trước TP về tiến độ và kết quả xử lý.

Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo UBND TP dự kiến tiến độ thực hiện Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đối với đề xuất thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án, phải làm rõ lý do khách quan, chủ quan, chủ đầu tư mới dự kiến thay thế (đánh giá năng lực chủ đầu tư, biện pháp triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nhanh hơn so với chủ đầu tư cũ), hoàn thành trong tháng 8/2015.

Chủ tịch UBND TP giao đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giải quyết vụ việc đảm bảo tiến độ, kết quả.

Comments are closed.