You are here: Home » Chứng minh thu nhập » Tôi có thể chứng minh thu nhập bằng cách nào??

Tôi có thể chứng minh thu nhập bằng cách nào??

Bạn có thể chứng minh thu nhập của mình bằng cách sau:

– Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (có dấu xác nhận của NH)

– Phôt bảng lương 3 tháng gần nhất ( có dấu treo của thủ trưởng cơ quan)

– Xác nhận thu nhập tại nơi làm việc (thủ trưởng ký tên & đóng dấu)

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline: 012.15.131313 để chúng tôi giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng nhất.

Comments are closed.