You are here: Home » tin tức » Sắp xếp lại nhà, đất công thu hơn 33 nghìn tỷ đồng

Sắp xếp lại nhà, đất công thu hơn 33 nghìn tỷ đồng

(HNMO) – Cục Quản lý công sản (QLCS- Bộ Tài chính) cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay đã có thêm 294 cơ sở nhà, đất được đề xuất và các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, nâng tổng số cơ sở nhà, đất trong cả nước đã được xử lý, sắp xếp lại là 153.573.294 cơ sở nhà, đất nói trên gồm có 20,5 triệu m2 đất, 8,3 triệu m2 nhà.

Đây là một bước chuyển biến tích cực cho thấy hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục QLCS, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước còn nhiều bất cập như: Việc thực hiện di dời các hộ gia đình đã bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt tỷ lệ thấp (11,9%). Một số cơ sở nhà đất còn xảy ra hiện tượng tiếp diễn việc bố trí các hộ gia đình làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở cơ quan. Tình trạng cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định chưa được chấm dứt. Thậm chí có nơi vẫn phát sinh cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án. Hiện Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng này, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Được biết, trong năm 2014 các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý nhà đất đối với 153.279 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích trên 2.970 triệu m2 đất và 136 triệu m2 nhà. Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với gần 1.895 triệu m2 đất; 101 triệu m2 nhà. Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng khoảng trên 1.787 triệu m2 đất; 94,4 triệu m2 nhà. Bán, chuyển nhượng gần 6,2 triệu m2 đất; thu hồi trên 8,8 triệu m2 đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên 3 triệu m2 đất. Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng.

Comments are closed.