You are here: Home » tin tức » PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 88,4% kế hoạch năm

PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 88,4% kế hoạch năm

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và năm 2015, ngay từ tháng 11 và 12-2014, PVN đã triển khai giao kế hoạch năm 2015 cho từng đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 668/CTr- DKVN ngày 29-1-2015 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án theo kế hoạch được duyệt; bám sát, xây dựng các phương án dự báo diễn biến giá dầu năm 2015 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động xấu nhất của giá dầu từng thời điểm trong năm 2015; tổ chức rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, chi phí dự kiến của năm 2015, thực hiện cắt giảm giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 18,27 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 52,2% kế hoạch năm; tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,71 triệu tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 9,28 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,2% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng khai thác khí đạt 5,43 tỷ m3, vượt 5,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,4% kế hoạch năm, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 11,48 tỷ kWh, vượt 27,5% kế hoạch 6 tháng và bằng 62,0% kế hoạch năm, tăng 36,0% so với cùng kỳ năm 2014; sản xuất đạm đạt 802,4 nghìn tấn, vượt 7,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 52,6% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 3,47 triệu tấn, vượt 24,5% kế hoạch 6 tháng và 62,5% kế hoạch năm, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2014 và sản xuất xơ sợi đạt 39,2 nghìn tấn, vượt 2% kế hoạch 6 tháng và bằng 34% kế hoạch năm. Toàn Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,4% kế hoạch;

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch. Đã đưa dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thương mại (ngày 12-5-2015); khởi công xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (ngày 16-5-2015); khởi động đầu tư dự án nhà máy GPP cà Mau; khởi động 02 dự án xây dựng căn cứ cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và dự án kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia tại Phú Quốc (ngày 28-6-2015); đã hoàn thành giao dịch mua lại tài sản của nhà thầu Chevron tại dự án phát triển Lô B, lô 48/95, lô 52/97 và dự án đường ống dẫn khí Lô B- Ô Môn (ngày 17-6-2015) để chủ động trong đầu tư phát triển dự án, sớm đưa vào phục vụ phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

PVN tiếp tục phối hợp hiệu quả với các Bộ ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển./

Comments are closed.