You are here: Home » tin tức » Nhật Bản dành 66,86 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

Nhật Bản dành 66,86 tỷ yên vốn ODA cho Việt Nam

(HNMO) – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng mức đạt 66,86 tỷ yên Nhật cho 5 dự án.

Khoản vay ODA lần này sẽ giúp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vốn được coi là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam cũng như khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương, trong đó có nâng cấp môi trường đô thị và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 5 dự án sử dụng khoản vốn vay ODA lần này có một số các điểm chính như: Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; Hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương…
 

Theo đó, dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện (III) sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than nội địa được khai thác tại miền Bắc Việt Nam và các trang thiết bị liên quan.

Dự án phát triển mạng lưới truyền tải điện số 2 sẽ lắp đặt đường dây truyền tải điện và các trạm truyền tải gần các khu công nghiệp tại các thành phố chính ở Việt Nam. Những nỗ lực này sẽ góp phần tăng cường và ổn định nguồn cung cấp điện tại Việt Nam.

Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và giáo dục của trường trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản và môi trường, tiến tới đưa trường Đại học Cần Thơ trở thành mô hình tiên tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với sự hợp tác của một số trường Đại học Nhật Bản, dự án sẽ đóng góp vào phát triển nguồn cung ứng nhân lực cho nhu cầu phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản của Việt Nam, đồng thời giải quyết các vấn đề môi trường ở khu vực đồng bằng sông Mê Kông.

Bên cạnh đó, dự án Cải thiện Môi trường nước tại thành phố Hạ Long (tư vấn kỹ thuật) sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Hạ Long –ngôi nhà của Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan của thế giới.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nước tại tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ việc mở rộng nhà máy và hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước của ngành công nghiệp cũng như các hộ dân cư tại tỉnh Đồng Nai, vốn là tỉnh tiếp nhận nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Những nỗ lực này sẽ góp phần cải thiện môi trường sống và đầu tư vốn đã bị xuống cấp do chịu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ.

JICA cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam thông qua việc triển khai kết hợp các loại hình viện trợ chính thức khác nhau như vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại.

Comments are closed.