You are here: Home » tin tức » MB được chấp thuận tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng

MB được chấp thuận tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng

(HNMO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) tăng vốn điều lệ từ 11.593 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông MB thông qua.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị MB thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng của MB phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của NHNN.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông MB diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, đại hội đã thông qua việc tăng vốn trên.

Đại diện MB cho biết, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn thông qua phương thức phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo 3 đợt. Cụ thể, đợt 1, phát hành 34.781.812 cổ phiếu tăng vốn để chi trả 3% cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu; đợt 2, chào bán 15.218.188 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình do HĐQT MB quyết định. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu; đợt 3, chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Giá chào bán cho cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược trong nước là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá. Với đối tác chiến lược nước ngoài là giá thỏa thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng biên độ phù hợp nhưng không thấp hơn “giá trị sổ sách” cộng với biên độ nhất định.

MB cho rằng, việc tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB. Đồng thời, tăng vốn sẽ giúp MB mở rộng phát triển mạng lưới và đầu tư vào các kênh sinh lời khác, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro cho ngân hàng, nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho nhà băng.

Comments are closed.