You are here: Home » tin tức » Lãi suất liên ngân hàng giảm hầu hết kỳ hạn

Lãi suất liên ngân hàng giảm hầu hết kỳ hạn

(HNMO)-Trong tuần thứ 2 của tháng 7 (6/7 10/7), lãi suất cả VND và USD trên thị trường liên ngân hàng-nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau-đều giảm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, so với tuần liền trước, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng đảo chiều, giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt còn 1,99%/năm, 2,65%/năm và 3,83%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất giao dịch bình quân giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt là 0,06%/năm, 0,05%/năm và 0,31%/năm.

Về giao dịch, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 71.182 tỷ đồng (bình quân 14.236 tỷ đồng/ngày), giảm 40.933 tỷ đồng; bằng USD quy đổi ra VND đạt 52.025 tỷ đồng (bình quân khoảng 10.405 tỷ đồng/ngày), tăng 12.258 tỷ đồng.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 44% tổng doanh số giao dịch VND) và 1 tuần (chiếm 31%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 53% và 18% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Về lãi suất huy động bằng VND tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Lãi suất cho vay bằng VND cũng tiếp tục ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6,7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm.

Comments are closed.