You are here: Home » tin tức » Kienlongbank báo lãi gần 160 tỷ đồng sau nửa năm

Kienlongbank báo lãi gần 160 tỷ đồng sau nửa năm

(HNMO) – Tính đến ngày 30/6, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) là  158,21 tỷ đồng, đạt 40,78% kế hoạch năm 2015.

Theo thông tin được nhà băng này công bố, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 23.658 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90,4% kế hoạch năm 2015.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 20.020 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 90,27% kế hoạch năm 2015; trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 17.822 tỷ đồng, tăng 19,81%, đạt 86,18% kế hoạch. Dư nợ tín dụng đạt 14.063 tỷ đồng, tăng 7,89%, đạt 86,81% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 1,89%. Lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank là 158,21 tỷ đồng, đạt 40,78% kế hoạch năm 2015.

Lãnh đạo Kienlongbank cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Kienlongbank tiếp tục áp dụng những chính sách miễn, giảm lãi vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng trên cả nước, đồng thời tăng trích lập dự phòng để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng. Hiện nhà băng này có 103 điểm giao dịch trong toàn hệ thống.

Trong 6 tháng cuối năm, Kienlongbank phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó chú trọng đến chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Comments are closed.