You are here: Home » tin tức » Khống chế giá bán đối với sữa mới của Mead Johnson

Khống chế giá bán đối với sữa mới của Mead Johnson

Bộ Tài chính vừa có Thông báo về giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sản phẩm mới), của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014, về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Công văn số 6230/BTC- QLG ngày 14/5/2015 về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Bộ Tài chính đã có thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sản phẩm mới), của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính. Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 3/7/2015.

Theo đó, sản phẩm Enfamil A + 2 1,7kg 360° Brain Plus (trọng lượng 1700gram/hộp) có mức giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) và mức giá kê khai (đã bao gồm VAT) lần lượt là 857.736/hộp và 832.755/hộp.

Comments are closed.