You are here: Home » tin tức » Huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(HNMO) – Ngày 28/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, chia đều cho 2 loại trái phiếu là kỳ hạn 5 năm và 15 năm.
 
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm thu hút 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.290 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,49-8,50%/năm. Kết quả, toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm được huy động hết với lãi suất trúng thầu 7,6%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/5/2015). Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 67.923,91 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Comments are closed.