You are here: Home » tin tức » Hà Nội: Phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả

Hà Nội: Phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả

(HNMO) – UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Công thương chủ trì cùng các ngành liên quan dự thảo kế hoạch triển khai phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn, trình UBND TP xem xét, phê duyệt trước ngày 30/7/2015.

Chỉ đạo của UBND TP Hà Nội (tại Công văn số 4819/VP-CT ngày 20/7/2015) triển khai công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015, của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Để ngăn chặn và góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 15/7/2015 đến 15/10/2015…

Comments are closed.