You are here: Home » tin tức » Hà Nội ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà

Hà Nội ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà

(HNMO) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015, bảng giá xây dựng mới nhà ở gồm: Chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao xây gạch; sàn mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, có số tầng; nhà ở riêng lẻ; công trình trụ sở cơ quan, giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong các trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng. Bảng giá xây dựng mới nhà xưởng, kho bao gồm nhà sản xuất, kho chuyên dụng. Bảng giá xây dựng mới nhà tạm, vật kiến trúc như nhà tạm, nhà bán mái, nhà sàn.
 

Bên cạnh đó bảng giá tính lệ phí trước bạ, nhà, đất gồm: Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng; giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê; đất được nhà nước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 và Quyết định số 8/2013/QĐ-UBND, ngày 26/02/2013, của UBND thành phố về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP Hà Nội.

Comments are closed.