You are here: Home » tin tức » Đánh giá thực trạng sử dụng xe 3 bánh

Đánh giá thực trạng sử dụng xe 3 bánh

(HNM) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan đánh giá thực trạng sử dụng xe cơ giới 3 bánh theo tinh thần Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của Chính phủ.


Đồng thời, các cơ quan nghiên cứu xem xét đối với đề nghị của doanh nghiệp về việc nhập khẩu và lưu hành xe mô tô 3 bánh kiểu mới, công nghệ hiện đại so với thực trạng giao thông, yêu cầu an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tác động ảnh hưởng đến chủ trương kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, kinh nghiệm quốc tế…; báo cáo đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý phù hợp.

Trước đó, để kiềm chế tai nạn giao thông, Nghị quyết 05/2008/NQ-CP của Chính phủ quy định không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới 3 bánh. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo ngừng kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới 3 bánh. Do đó, xe mô tô 3 bánh nguyên chiếc nhập khẩu không được thông quan, mặc dù không bị cấm nhập khẩu.

Comments are closed.