You are here: Home » Câu hỏi thường gặp » Chứng minh tài chính: Làm sao để đảm bảo sau khi thanh toán online tôi sẽ nhận được hồ sơ chứng minh tài chính của mình?

Chứng minh tài chính: Làm sao để đảm bảo sau khi thanh toán online tôi sẽ nhận được hồ sơ chứng minh tài chính của mình?

Đối với các khách hàng ở xa không thể đến văn phòng của chúng tôi, bắt buộc phải chuyển khoản hoặc thanh toán online, chúng tôi có sử dụng cổng thanh toán an toàn với Bảo Kim,tài khoản nhận tiền của dichvuchungminhtaichinh.com trên Bảo Kim là tài khoản đảm bảo, đã được xác thực thông tin doanh nghiệp bởi Bảo Kim. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc dichvuchungminhtaichinh.com không thực hiện đúng cam kết với khách hàng sau khi nhận tiền, khách hàng hoàn toàn có thể liên lạc với Bảo Kim để nhận lại tiền mà không cần thông qua dichvuchungminhtaichinh.com.

Comments are closed.