You are here: Home » Câu hỏi thường gặp » Chứng minh tài chính: Nếu tôi ở xa và muốn nhận hồ sơ qua đường bưu điện thì có được không?

Chứng minh tài chính: Nếu tôi ở xa và muốn nhận hồ sơ qua đường bưu điện thì có được không?

chuyenphatnhanh

Hoàn toàn được, nhưng bạn phải chịu thêm phí chuyển phát nhanh đảm bảo, đồng thời bạn phải gửi cho chúng tôi chính xác địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện, trường hợp hồ sơ bị thất lạc do địa chỉ bạn gửi sai thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm

Comments are closed.