You are here: Home » Chứng minh tài chính du học » Chứng minh tài chính du học Úc khoảng bao nhiêu thì vừa??

Chứng minh tài chính du học Úc khoảng bao nhiêu thì vừa??

Australia

Số tiền chứng minh du học Úc sẽ vào khoảng từ 600 triệu VNĐ đến 800tr VNĐ tùy vào khóa học và chi phí sinh hoạt của nơi bạn đăng ký du học.

Thông thường sẽ vào khoảng 800tr VNĐ là mức chung ( Thường gặp ).

Comments are closed.