You are here: Home » tin tức » Bộ Tài chính nêu đích danh 600 doanh nghiệp nợ thuế lớn

Bộ Tài chính nêu đích danh 600 doanh nghiệp nợ thuế lớn

(HNMO) – Trong 600 doanh nghiệp này, Hà Nội và TP HCM đều có 200 doanh nghiệp nợ thuế  lớn, tổng cộng lần lượt là  xấp xỉ  4.672 tỷ đồng và 3.517 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý Thuế, trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Thuế về việc tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/6/2015, Bộ Tài chính đã công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế thuộc 63 Cục Thuế địa phương.

Việc tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/6/2015 theo các tiêu chí: Là những người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn nhất trên địa bàn; là các đối tượng có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày, cơ quan Thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.
 

Công văn cũng nêu rõ, để đảm bảo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế địa phương căn cứ vào Bảng Tổng hợp danh sách người nộp thuế có số tiền nợ lớn đến ngày 30/06/2015 theo địa bàn quản lý của từng Cục Thuế để thực hiện công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời căn cứ tình hình thực tế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại ngân hàng thương mại; yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định.

Theo doanh sách trên, Hà Nội và TP HCM là hai địa phương đều có 200 doanh nghiệp nợ thuế, với số nợ lớn nhất, lần lượt là xấp xỉ 4.672 tỷ đồng và 3.517 tỷ đồng. Như vậy, số thuế mà doanh nghiệp tại Hà Nội và TP HCM nợ chiếm phần lớn trong tổng số 12.658 tỷ đồng mà 600 doanh nghiệp trên cả nước nợ.

Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Bình Thuận là những địa phương có doanh nghiệp nợ thuế trên 200 tỷ đồng.

Danh sách 600 doanh nghiệp trên cả nước nợ thuế lớn

Comments are closed.