You are here: Home » tin tức » Bán hết sạch hơn 4,7 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội

Bán hết sạch hơn 4,7 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội

(HNMO) -Tổng số cổ phần được chào bán là hơn 4,7 triệu cổ phần với mức giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Kết quả, toàn bộ cổ phần đã được bán hết với giá 25.900 đồng/cổ phần.

Tổng số cổ phần được chào bán là hơn 4,7 triệu cổ phần, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.
 

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 7 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 14,5 triệu cổ phần, nhiều gấp 3 lần số cổ phần đưa ra chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 25.900 đồng/cổ phần, gấp 2,5 lần so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân, với giá đấu thành công duy nhất là 25.900 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 124 tỷ đồng, cao hơn 75,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Comments are closed.