You are here: Home » tin tức » 15 dự án nợ tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách 219,377 tỷ đồng

15 dự án nợ tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách 219,377 tỷ đồng

(HNM) – Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, sau khi Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện 3 đợt công khai với tổng số 38 dự án nợ tiền sử dụng đất (SDĐ), các chủ dự án đã có công văn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế trao đổi và cam kết tiến độ nộp nợ tiền SDĐ. Tính đến ngày 15-7, đã có 15/38 dự án nộp nợ tiền SDĐ với tổng số tiền 219,377 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án đã nộp hết số nợ tiền SDĐ.

• Liên quan những thông tin về những nhà đầu tư mua nhà tại những dự án mà chủ đầu tư nợ tiền SDĐ, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, theo quy định về thu tiền SDĐ và quy định của Pháp luật quản lý thuế, việc chậm nộp tiền SDĐ của các chủ đầu tư dự án sẽ bị cơ quan thuế xử lý theo quy định thông qua việc xác định khoản tiền chậm nộp phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) với mức 0,05%/ngày tính trên số tiền SDĐ chậm nộp, số ngày chậm nộp. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế nhằm thu đủ số tiền SDĐ nợ vào NSNN theo quy định.

Thông qua việc công khai thông tin về tình hình nợ tiền SDĐ, người mua nhà sẽ có thêm một kênh thông tin để lựa chọn, quyết định khi tiến hành giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi mua nhà từ các nhà đầu tư không chấp hành pháp luật, có hạn chế về năng lực tài chính.

Comments are closed.